Stor erfarenhet

Vi är medlemmar i ME. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med grova kablar; bland de få i Sverige som har lagt 18 st. 1500 kV, 1000 m utan skarv. Med våra många år i branschen är vi väl kända i trakten och har nöjda kunder som anlitat oss under många år. Vi har all den kompetens och utrustning som krävs till de flesta uppdrag inom:

  • Kabelförläggning och kabeldragning från lågspänning till högspänning
  • Schaktning
  • Stolpbyte, opto och linjearbete med korgmaskin
  • Kedjegrävning och plöjning
  • Sjökabelförläggning
  • Husgrunder, vatten och avlopp
  • Fibergrävningar
  • Dräneringar
  • Arkeologigrävningar
Referenser